۱ | حلقه مفقوده دعوا را دریابید

۱ | حلقه مفقوده دعوا را دریابید
شهریور 16, 1402
314 بازدید

هوالحکیم دشمنان ملت ایران که با مجاهدت امام و شهدا و ایستادگی مردم، دست آن‌ها از چپاول این سرزمین کوتاه شده، مانند مار زخمی از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام مردمی جمهوری اسلامی و ایجاد روزنه و نفوذ برای بازگشت به ایران استفاده می‌کنند. یکی از شگردها در جنگ ترکیبی، غبارآلود کردن فضا […]

هوالحکیم

دشمنان ملت ایران که با مجاهدت امام و شهدا و ایستادگی مردم، دست آن‌ها از چپاول این سرزمین کوتاه شده، مانند مار زخمی از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام مردمی جمهوری اسلامی و ایجاد روزنه و نفوذ برای بازگشت به ایران استفاده می‌کنند.

یکی از شگردها در جنگ ترکیبی، غبارآلود کردن فضا و گم کردن محل دعواست، به‌عنوان مثال امروز مردم را مشغول دعوای حجاب یا عدم حجاب می‌کنند و با حیله‌گری شبهه می‌کنند «حجاب یک امر دینی است و خدا خودش هم فرموده در پذیرش دین اجباری نیست» و برای القا و نهادینه کردن چنین یاوه‌ای که ظاهرش هم کاملاً درست است اما مصداق «کلمة‌الحق و یُراد بهاالباطل» است، از اذناب نفوذی‌اش استفاده می‌کند و در همین راستا افراد اجاره‌ای همچون … با «یه مَن عَمامه» و … با «یه مَن ریش» را به میدان می‌فرستد که مدام فریاد بزنند «لااکراه فی الدین…»!

بله این کلام خداست و در پذیرش دین اجباری نیست اما چه ربطی به این دعوا دارد؟!
درحقیقت یک تکه روسری حجاب نیست بلکه حجاب حریم حیاء است و پرداختن به آن از حوصله این یاداشت خارج است، لکن دعوا بر سر پوشش است نه حجاب، در تمام حکومت‌های موجود دنیا پوشش اجتماعی مانند بستن کمر بندایمنی اجباری است و با همان منطق برایش قانون وضع شده و اجرا می‌شود، البته حد پوشش در هرکشوری متفاوت است و تعیین‌کننده حدود پوشش هم خواستگاه اکثریت مردم آن جامعه میباشد، آیا کسی شک دارد اکثریت قاطع مردم ایران مسلمانند؟
و یا کسی شک دارد پوشش در این حد حداقل رعایت ظواهر جامعه اسلامی است؟!

چرا و چطور در کشورهای غربی و اروپایی هر کارِ حتی خلاف فطرت انسانی به بهانه «خواست اکثریت» هنجار اجتماعی شده و برای همجنس‌بازی و ازدواج با حیوانات و حتی ازدواج با اشیا و… قانون وضع و اجرا می‌کنند اما مردم ما حق ندارند برای ارزش عمومی جامعه خود قانون وضع کنند؟!

دشمن امروز محل دعوا که پوشش اجتماعی در حریم عمومی است را به حوزه پذیرش دین که یک امری خصوصی است می‌برد و با خلط مبحث و مغالطه سعی دارد مردم را گمراه کند!
آیا کسی همین پوشش را به کسی در حریم خصوصی تحمیل کرده؟!

این منطق امروز در همه جای دنیا پذیرفته شده و حاکم است و به آن عمل می‌شود، حریم عمومی متعلق به همه مردم است و ارزش‌های اکثریت آن جامعه مقررات آن را تعیین می‌کند نه سلیقه شخصی افراد؛ ولو این افراد اقلیتی هم باشند حق حریم‌شکنی و قانون‌گریزی ندارند!

دشمن حیله‌گر دعوا را از محل اصلی و بدیهی خود خارج می‌کند تا بتواند مغالطه کند و ابزار فریب کم‌اطلاع‌ها را فراهم کند، مثلاً در موضوع مذاکرات می‌داند هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند مخالف مذاکره باشد، لذا پشت موضوع مذاکره پنهان می‌شود و تمام تلاش خود را بر تسلیم ما متمرکز می‌کند، در حقیقت دشمن دنبال تسلیم ملت ما است نه مذاکره اما چون با سلطه رسانه‌ای محل دعوا را عوض کرده است، نظام و ملت ما را مخالف مذاکره که یک بداهت عقلی است معرفی می‌کند و خودهای زورگویشان که دنبال تسلیم و به بند کشیدن ملت‌ها هستند را سینه‌چاک عقل و منطق و مذاکره می‌نمایانند و بدین‌سان به وسیله ساده‌لوحانی خیلی ظریف، تسلیم را در لباس مذاکره به ما تحمیل می‌کنند و…!

ادامه دارد…

✍بهزادزارع
https://eitaa.com/behzadzare