جنگ-نرم

هوالقادر

در مطلب قبل ( شما چه چیزی کم دارید؟) نظر حقیر به اینجا رسید که حسن باقری شدن ممکن است اما … !!! اما چاره در گام اول باور توان و استعداد درونی است یعنی همان « اعتماد بنفس » . باید ظرفیتها و استعدادهای درونی خود را بدور از توهم و…  کشف کنیم و آن را با مراقبت از خطر خود شیفتگی باور داشته باشیم . امثال حاج حسین خرازی ها که توانستند با یک دست بیش از 3 سال لشکری مانند لشکر 14 امام حسین (ع) که گاهی بیش از 25 تا30 گردان عملیاتی داشت را مقتدرانه فرماندهی و مدیریت کنند بخوبی استعداد و توانمندی بالقوه خود را کشف و باورکرده بودند.
گام دوم بکار گیری همه توان و استعداد است. گاهی انسان به حقیقت ظرفیتهای بالقوه خود واقف میشود اما به ضرورت بکار گیری و بالفعل کردن آن نمی رسید . لذا شرط دوم درک ضرورت بالفعل شدن است و بستر برای شرط دوم همان کشف مختصات خود است؛ یعنی پاسخ همان سوال «من کجای تاریخ ایستاده ام ؟ » یعنی چه مسئولیتی متوجه من است ؟؟؟ وسع من چقدراست و تا کجا مسئولم و… ؟؟؟ و تا کجا باید پاسخگوی توان خود باشم ؟؟؟ اگر کسی در نسبت بین توان و موقعیت تاریخی خود ،رسالت و مسئولیت خود را درست فهم کرد آنگاه هر آنچه که در چنته دارد برای به مقصد رساندن اعتقادات خود به میدان خواهد آورد و در نتیجه شبه معجزه ای رخ می نماید !
آری امثال حاج همت ها علاوه برخود باوری ؛ عصر خود را نیز بخوبی فهمیدند و دریافتند که برای ایفای نقش باید همه وجود خود را به میدان آورد ؛ فتح باتلاقهای مجنون و سردار خیبر شدن معجزه نبود بلکه حاج همت فقط کم نگذاشت !!! اگر امروز با همه این امکانات ؛ من و شما هم کم نگذاریم هر روز و در هرعرصه ای شاهد شبه معجزاتی خواهیم بود ؛ چرا که توان انسان خیلی فراتر از آن است که امروزه بطور معمول در اذهان وافکارعمومی  ما به غلط نهادینه شده است !!! دشمن در سالهای اخیر ابتدا سعی کرد حقیقت قله هایی همچون همت را انکار کند اما از آنجا که برجستگی این قلل رفیع غیر ممکن شد و از پس ابرهای غفلت سر برآوردند در ترفندی جدید لوازم تکرار همت شدن را در جامعه جوان و مستعد جهش و رویش ما نشانه رفت و ترویج خود باختگی با همه توان و ظرفیت در دستور کار شیاطین قرارگرفت که قصه غم انگیز آن مثنوی هفتاد من کاغذ است بگذریم و… !!!
برای تبیین موضوع برگردیم به همان خاطره و مثال مشهوری که نقل است از شهید سید محمد رضا دستواره : « روزی در خط مقدم بر اثر همین حرف و حدیثها کم آوردم و بچه ها را رها کردم و برای گله گذاری آمدم قرارگاه پیش حاج همت دیدم حاجی تنها داخل سنگر نشسته شروع کردم به گله گذاری و فلانی چی گفته و… حاج همت سکوت کرد تا همه حرفهام تمام شد و بعد گفت : سید من هم گاهی مثل تو کم میارم جمله ای از امام نوشته ام هر وقت کم میارم آنرا مرور میکنم شارژ میشوم تو هم بنویس امام (ره) فرمودند: « هرکس بیشتر برای خدا کار کند باید بیشتر فحش بشنود » من همین جمله امام را که از حاج همت شنیدم احساس خجالت و شرمندگی کردم. عجب …هرکس بیشتر برای خدا کار کند باید بیشترخود را آماده فحش کند؟؟؟ !!! خواستم از سنگر خارج شوم که حاجی مرا صدا کرد و گفت : « سید من و تو نباید کم بیاریم ؛می دانید چرا ؟ » عرض کردم: نه حاجی اگه می دانستم که کم نمی آوردم .. حاج همت گفت : سید !امام ما فرموده اند:« این انقلاب حاصل مجاهدت تمام انبیاء و اولیاء خداست و من و تو امروز مدافع ومسئول محصول تمام مجاهدت انبیاء و اولیای خدا هستیم ؛ لذا حق نداریم کم بیاریم و کم بذاریم !!! »
دوستان عزیز ! توجه بفرمایید ! یاران امام خود را و جایگاه و مسئولیت خود را اینگونه دیدند ؛ لذا همه ی وجود خود را برای تحقق آرمانها و منویات امام (ره) به میدان آوردند که البته براساس وعده الهی این مجاهدت در نتیجه هم با مدد وعنایت الهی گره می خورد و شبه معجزه خلق می شود و… نکته مورد تاکید حقیر این است اگر امروز ما هم جایگاه و مسولیت و موقیت خود را اینگونه ببینیم با همه وجود در میدان ظاهر می شویم ؛ مضافا” اینکه اگر از همان زاویه ی واقع بینانه که امثال حاج همت دیدند ما هم مسئولیت خود را بنگریم ؛ مسئولیت بسیار خطیر تری داریم ؛ چرا که از آنروز که حاج همت گفت : سید ما مدافع و مسئول محصول تمام مجاهدت انبیاء و اولیاء خداست هستیم ؛ تاکنون دست کم رنج و مجاهدت بیش از سیصد هزار نفر از اولیاء خدا مثل خود حاج همت به هزینه های این مسیر اضافه شده !!! لذا اگر کسی جایگاه خود را از این منظر و زاویه ببیند چه توجیهی برای کم گذاشتن و کم آوردن دارد !!! یعنی این نظام که به تعبیر امام (ره) خودش محصول رنجها و شهادت های تمام انبیاء و اولیاء خداست امروز و  دراین مقطع به رنج و مجاهدت و شهادت دویست – سیصد هزار اولیاء خدا مانند همت و باقری و باکری و…ضمیمه شده و براستی اگر حقیقتا” امروز درست نگریسته شود که « ما کجای تاریخ ایستاده ایم ؟؟؟» و « میراث دار چه کسانی هستیم ؟؟؟ » آنوقت نسبت و مسولیت ما با پیچ تاریخی که حضرت آقا بارها فریاد زدند معین و روشن می گردد !!! براستی هر کدام از من و شما امروز کجای این پیچ پرهزینه تاریخ هستیم ؟؟؟ و…؟؟؟
دوستان و یاران خوب ! امروزه وقتی از پل خیبر سخن به میان می آید باورش سخت است چرا که ابتکار و احداث 14000متر پل دو لایه در تاریکی شب !!! زیر آتش دشمن !!! در باتلاقهای هور و… خلق حماسه مجنون را یا باید معجزه دانست و یا افسانه !!! براستی حقیقت کدام بود؟؟؟ !!! واضح است که عبور 85000 رزمنده ظرف کمتر از 3 ساعت در وحشی ترین رود خانه دنیا یعنی اروند رود و آن هم با آن امکانات با صدها برابر، نابرابری و… اعجاز نبود چرا که بر اساس آیات و روایات وارده معجزه مختص انبیاء است و برای مقاصد و مقاطع خاصی بوده و… اما افسانه هم نبود .چرا که دهها هزار نفر شاهد بودیم وهستیم که این ناممکن ها ممکن شد و… !!! بلکه حقیقت آنست که وقتی باوری بارور شود و اراده افرادی برای تحقق آرمانهای خود تجلی کند و کم نگذارند قطعا” مشمول نصرت الهی هم می شوند و… درنتیجه محصولش می شود « والفجر 8 » که ژنرالهای کار کشته ای همچون ژنرال مشرف (رئیس جمهور زورکی قبلی پاکستان) را حیرت زده می کند و…!!! سردارفضلی نقل می کرد : « درسالهای اخیر برای سفر رسمی درترکیب هیأتی به پاکستان رفته بودیم درحاشیه مذاکرات پرویز مشرف رئیس جمهور وقت پاکستان از من سوال کرد : « آقای فضلی شنیده ام شما از فرماندهان عملیات عبور از اروند هستید ؟ عرض کردم بله، گفت : سوالا تی در خصوص این عملیات دارم ! گفتم: بفرمایید. گفت : شما چطور با این امکانات ساده و محدود توانستید از اروند عبور کنید و…؟؟؟ من بعنوان یک نظامی ارشد در فهم آن حیرانم !!! عملیات عبور از اروند از نظر ما قابل فهم نیست !!! چه تاکتیکی بود که از روی اروند عبورکرد ؟؟؟ و…؟؟؟ »
برخی از رفقا هم در کامنتها و هم پیامک داده بودند ؛ لطفا” مثال ملموس و امروزی بزنید که امروز با این همه درس و بحث و مشغله چه کاری می شود کرد ؟؟؟ آیا با این اوضاع و احوالی که ما داریم می شود عملا” والفجر 8 کرد ؟؟؟ من بارها برای دوستان دانشگاه بین الملل به مثالها و خاطرات گذشته اشاره کرده و می کنم .غیر از حقیر که تنبل بودم و… بودند و هستند دوستانی مانند آقای دکتر معظمی که چقدر در آن روزهای سخت برای همین هیأت و کار فرهنگی در همین دانشگاه امام (ره) وقت گذاشتند ودر عین حال بدون وقفه کارشناسی ارشد فیزیک شهید بهشتی و بدنبال آن هم بلافاصله دکترای شهید بهشتی قبول شدند و امروز عضو هیأت علمی دانشگاه قم و مایه افتخار است و همینطور امثال دکتر رعایت جهرمی ؛ دکتر افشار ؛ دکتر آذری ؛ مهندس روح الله رمضانی ؛حمید اکبری ؛ سید ضیاء نوالدینی ؛ همین حاج رضا صفری و… و خواهران بزگواری همچون خانم ها زاهدی بیان ؛ زاهدی ؛ کشاورز؛ همین خانم ابراهیمی وهمین خانم امامی که هنوز هم در دانشگاه بحمد الله فعالند و…. و دهها بزرگواری که افسوس فرصت و امکان قید نام پر افتخارشان نیست و… آنروز این عزیزان در آن عرصه تنگ و تاریک دوران به اصطلاح اصلاحات ! درموقعیت خود موجب تغییر تاریخ و سرنوشت خود وخیلی های دیگر شدند.من به همه برادران و خواهران بخصوص عزیزان دانشگاه امام (ره) برادرانه توصیه می کنم گذشته نه چندان دور دوستان خود در رشد علمی ؛ سیاسی ؛ فرهنگی و… را در همین دانشگاه امام (ره) مرور کنید ؛ آنوقت ببینید می شود امروز هم کاری از پیش برد یا نه ؟؟؟
یاران خوبی که می فرمایید مثال امروزی تر بزنید که چه کار می شود کرد ؟؟؟ همین امسال در اردوی راهیان نور اسفند ماه دانشگاه بین الملل دیدیم و دیدید که بیش از 3 اتوبوس دانشجوی غیر ایرانی از چندین ملیت با اراده خود مانند یک دانشجوی علاقه مند ایرانی با پرداخت هزینه سفر در راهیان نور ثبت نام کرده و… در حالی که با وجود7-8 هزار دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در این دانشگاه تنها یک اتوبوس دانشجوی ایرانی ثبت نام کرده بودند و… چرا؟؟؟ !!! من خدایی نکرده قصد تضعیف یا رنجش عزیزانی که در بسیج فعلی دانشگاه تلاش می کنند را ندارم اما چون خود عزیزان مدام سئوال کرده و می کنند:حاج آقا بروزتر و ملموس تر مثال بزید !!! با عرض معذرت از خوبان !!! خوب به مثال فوق توجه کنید همه میدانیم چرا سه برابر دانشجویان ایرانی مشتاق راهیان نور در بین دانشجویان غیر ایرانی ثبت نام کرده اند ؟ ! چرا که می دانید و می دانیم دو سه بزرگوار در آن میان مجاهدت کرده و می کنند که حقیر بنا به دلایلی بیش از این نمی خواهم باز کنم ؛ لذا خداوند هم براساس وعده خود نصرت عنایت کرده و… متأسفانه بعلت کسالت توفیق حضور نداشتم اما شنیدم دراعتکاف دانشجویی هم تقریبا” متأسفانه یا خوشبختانه تعداد دانشجویان ایرانی وغیر ایرانی برابر بوده !!! چرایی آن کاملا” روشن است چون دو دوتا می شود چهار تا !!! وقتی دوستانی که اطلاع دارید و داریم زحمت می کشند و با درک شرایط خطیر امروز لحظه ها را به امتیاز وفرصت تبدیل می کنند باید هم چنین نتیجه ای بگیرند!!! از قدیم ضرب المثلی رد بین عوام بود که « هرکس به اندازه پولش آش می خورد !!! » امیدوارم دوستان عزیزی که به تک تکشان ارادت ویژه دارم از این مثال روشن و لری دلگیر نشوند اما… !!!
یاران خوب ! دوستان عزیز! امیدهای آینده ! امروز باید کار کنیم و زحمت بکشیم امام (ره) در پیامی درعملیات مرصاد خطاب به رزمندگان اسلام فرمودند : «عزیزان من قدم به قدم بجنگید که درنگ امروز فردای خسارت باری را بدنبال خواهد داشت » حقیر فکر می کنم امروز حضرت آقا با بیان و تعابیر مختلف لحظات سرنوشت ساز مرصاد را فریاد میزنند!!! و غفلت از این مهم هم به جهت رشد و مصالح شخصی تک تک افراد و هم به جهت تعیین مصالح سرنوشت ساز انقلاب اسلامی درنگ امروز فردای خسارتبار و جبران ناپذیری را بدنبال خواهد داشت !!! و خلاصه مطلب اینکه خود را باور کنید و با درک موقعیت خطیر خود و با ترسیم الگویی روشن آینده خود راهمچون حسن باقریها رقم بزنید !!! باید گذشته را خوب مطالعه کرد یکی از اساسی ترین کارهای لازم مطالعه است. اگربخواهیم امروز را درست درک کنیم باید گذشته را با دقت مطالعه کنیم تا هم انگیزه لازم پیدا کنیم وهم اطلاعات کافی برای دفاع وهم درک عظمت نعمت موقعیتی که از آن برخورداریم داشته باشیم و… یقبنا” با تنبلی ؛ سستی و… ره بجایی نخواهیم برد ؛ امروز حقیقت را باید رصد کنید تا فهم شود و بعد با زحمت باید حقیقت را بر دلهای تشنه عرضه کرد ؛ چرا امروز درجبهه انقلاب سخنرانی منحصر شده در چند نفر خاص ؟؟؟ و آن چند بزرگوارن خاص هم یک سر دارند وهزار سودا و… این روزها برای پیگیری سخنران در دانشگاه دوستان به حقیر متوسل می شوند و حقیر هم دستم بجایی بند نیست و وقتی که با هزار زحمت با بزرگواران تماس می گیرید و موفق نمی شوید و…آدم غصه دار می شود چرا با وجود این همه امکانات و تریبون و جوان خوب مانند شما ها و… چرا کمیت ما لنگ سخران است !!!؟؟؟ تلاش و مجاهدت بخصوص در حوزه مطالعه حقایق و معارف انقلاب از اولویتهای اجتناب ناپذیر است ؛ هر جوان معتقد بسیجی حداقل با برنامه ریزی و لحاظ اولویت ها باید در ماه یک کتاب درخصوص اعتقادات و بویژه گذشته خود بخواند تا بتواند گم نشود!!! چند نفر بچه حذب الهی صحیفه امام را با دقت خوانده ؟؟؟ چند نفر بچه بسیجی پیدا می شود که فرمایشات آقا را با دقت و فراتر از اخبار و رسانه ها مرور می کنند؟؟؟ زمان جنگ با همه مشقت ها و مشکلات وقتی امام اظهار نظری می کرد بچه ها با حساسیت تمام رصد می کردند و… گاهی طرف در گرمای جنوب یا سرمای کردستان ساعتها گشت رفته بود یا کمین رفته بود اما وقتی می شنید امام پیامی داده یا… با دقت تمام دنبال می کرد واینگونه بود که حرف امام بر زمین نماند و…
البته از عکس العمل برخی از دوستان یاد خاطره ای از مرحوم ابوی افتادم ؛ ایشان می گفت : « درمنطقه ما خانی بود که به مردم ظلم زیادی کرده بود؛ اواخر عمر تلنگری خورد و توبه کرد و خواست جبران مافات کند و… دنبال کار خیر بود و… کسی او را اینطور نصیحت کرده بود که این کارگرها و رعیت را تشویق به نماز کن ؛ ایشان هم تمام رعایا را جمع کرده بود واعلام کرده بود هر رعیتی که از امروز نماز بخواند من ده من گندم به او پاداش خواهم داد و… خیلی از رعایا برای نماز ثبت نام کردند و چند روزی گذشت … خان می خواست یک بررسی کند این همه نمازخوان ثبت نام کرده اند واقعا” نماز می خوانند و… ؟؟؟ رفت برای بازرسی سرزده معمولا” نماز صبح سخت است و کسی که صبح را بخواند بقیه را هم می خواند ؛ صبح زود رفت مثلا” چند تا را چک کرد دید همینطوری از توی جا برمی خیزند و به نماز می ایستند و… !!! یک روز همه را احضار کرد و با توپ و تشر گفت این چه نمازی است که می خوانید ؟ نه طهارتی ، نه وضویی، نه … !!! جماعت برگشتند به خان گفتند شما اون نماز آبیه مد نظرتان بوده ؟! اون نماز آبیه با صد خروار گندم هم نمی صرفه بخونیم و… !!! ما فکر کردیم این نماز دیمیه رو می گید گفتیم بد نیست که … !!!
بله رفقا من نماز آبیه روعرض می کنم !!! که بهشت را به بها می دهند نه به بهانه !!!
زارع – دانشجوی مشروطی دانشگاه شهادت بیست وهشت اردیبهشت نود و سه – قم

۳۵ دیدگاه برای “بله رفقا…! من نماز آبیه رو میگما!”

 • امیر فتاح زاده می‌گه:

  ممنون از مطلب خوبتون .
  انشالله که بتونم بفهمم کجا هستم و این پیچ تاریخی رو که درک کنم و بدونیم تو شرایطی هستیم که در تاریخ اسلام سابقه نداشته .
  حاج آقا برامون دعا کنید که بتونیم تو این مسیر تنبلی نکنیم و با قدرت انجام وظیفه کنیم .

 • هادی جلقازلو می‌گه:

  سلام حاج آقا خدا خیرتون بده انقدر بفکر مایید.
  آخرش نفهمیدیم چرا خدا دنبال کمیت نیست و فقط کیفیت براش مهمه!!!!!!!
  واقعا اینکه آیه قرآن میفرمایدمثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مئه حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم 261 بقره
  اینکه یک حسنه را خدا تبدیل به 700حسنه میکندشکی نیست ولی بعدش یه قیدی تو آیه زده که “من یشاء”یعنی هر کسی که “من دلم خواست” و گویا شرط مورد دل بخواه شدن یک عمل همون اخلاص س که ما یه مقداری لنگ میزنیم و این مثالهای شمام که شامل من یشاء شدند بخاطر اخلاص شون بوده…

 • ناشناس نزدیک می‌گه:

  سلام
  دست شما درد نکنه
  التماس دعا
  شما پیر باشید ما چی ییم؟
  یاعلی

 • نیمادهه 70ای می‌گه:

  سلام حاج آقا ممنون خدا خیرتون بده
  التماس دعا

 • ابوالفضل مولایی می‌گه:

  سلام و رحمت خدا
  خدا خیرتون بده حاج آقا رهنمود های خوبیه برا من و دوستان برای جهاد فرهنگی که در تابستون پیش رو داریم انشاالله سرلوحه کارامون خواهد شد .
  و من الله توفیقکم

 • Dr.zeinab می‌گه:

  به شدت مایل به همکاری در مورد اون قضیه ی شهید علی آقا هستم… امیدوارم بتونم کمک کنم و به کمکم نیاز باشه…

 • بهرام عزیزی می‌گه:

  سلام حاج آقا اون جمله حاج همت منو یاد این روایت امیرالمومنین انداخت که مرحوم حاج آقای صفایی میگفتن.
  این اخوانی الذین رکبوا الطریق.
  منتظرمرکب نبودن بلکه راه مرکب اونهابود.
  شرمنده بی ادبی کردم درمحضرعلما.
  یاحق

 • خسين می‌گه:

  سلام
  ببخشيد از گستاخي دلم گرفته بود گفتم بنويسم
  به نظر من كسي يا كساني بايد جوانان امروز حسن باقري هاي امروز را كشف كنند بعد از كشف، آنها را جذب و شيفته كنند، اموزش هاي لازم را بهشان بدهند همان كاري كه امام كرد و سپس بار مسئوليت سنگين را به آنها سپرد اما… اكثر ما جوانان در آفسايد ايستاديم و مي گويم توپ را براي ما بندازيد و كسي هم نميگويد بيا بيرون تا بهت پاس بدم و… در ايران يه حلقه قدرت داريم كه كسي نميتواند به سادگي واردش شود و اگر هم شد ديگر چرخشي رئيس ميماند ايا زمان جنگ هم اينطور بود؟ چرا نخبه هاي ما بايد حرف از رفتن بزنند بله من خودم با تحصيل در خارج مخالف نيستم ولي… درسته چمران نخبه بود كشف شد، اموزش ديد ، و به كشورش خدمت بزرگي كرد هنوزم همه دوستش داريم… واقعا امام با اون جوانان چه كرد چرا شما ها رفتيد جنگ چرا مجروح شديد باز هم رفتيد؟؟؟ امام مگه چي گفت ؟هدفتون چي بود ؟نرفتيد دوره بسيج كه؟ جنگ بود، اخه دشمن فرضي كه نبود ؟ حالا بايد واكاوي كنيم چرا جوانان متعهد ما اينگونه هستند من با اين عقل ناقص درك نميكنم جوانان اون دوره كه هيچ چيز نداشتن اين شدن ولي ما با اين همه امكانات اين طور شديم يعني چه ؟ مگر امام چه كرد ؟ چطور همه از كوچك و بزرگ به او اعتماد داشتن و همه گوش به زنگ بودند حرف امام زمين نماند و از نان شب هم برايشان واجب تر بود ؟چرا همه با هم خوب بودن به هم دروغ نميگففتند هدف داشتن ؟كجاي راه رو اشتباه رفتيم ؟ به نظرم در تاريخ اين واقعه اتفاق افتاده ما داريم دوباره همون مسير رو ميرويم، بعد از پيامبر هم، اسلام و دين همينطور شد كه امام علي چاه را براي درد دل انتخاب ميكرد، چرا بايد تكرار شود ؟ چرا نمي شود كاري كرد؟ چرا اقا وقتي حرفي ميزنه زمين ميماند تازه بدتر برداشت شخصي از اون حرفا ميكنن؟ تفسير به راي دارن؟ چرا امام ميگفت امريكا هيچ غلطي نميتواند بكند همه با افتخار ميگفتن بله ؟ اما الان بهش ميگن كدخدا؟ خوشبحالتون كه اون دوران شما بوديد ):
  چرا نظام ما قرار بود مردم سالاري باشه ولي حالا بعد از ان همه هزينه ميشود سرمايه داري؟ چرا همه دوست دارن قدرت داشته باشن ؟ پس به فكر كشور بودن چي ميشود ؟ واقعا كه شرمنده همه شهدا هستم بهترين دوران زندگي شون رو دادن بخاطر كشور بخاطر من ، من چيكار كردم؟ چرا مسئولين نظام اينطور شدن؟ اونا كه بودن ديدن اين چيزا رو نسل بعد كه نديده چيكار ميخواهد بكند ؟ چرا قوانين ما اجرا نميشه ؟چرا دزد هاي ميلياردي ما شدن م.ت ب.ق چرا؟؟؟
  حاج آقا دعا كنيد براي ما ، براي كشور ، براي مسئولين ، به خودشون بيان داريم كجا ميريم و چيكار ميكنيم ؟
  شهيد برونسي كه تحصيلات آنچناني نداشت اما فرمانده به اين بزرگي بود ولي خيلي از تحصيلكرده هاي ما الان چكار ميكنن؟ بايد ببنيم مشكل كجاست؟ اخلاص ، تقوا،نيت و… شما اون جوانان را ديديد بگيد واقعا خدا رو چطور دوس داشتن من بچه مذهبي شب تا اخر شب عزاداري ميكنم صبح نماز بيدار نميشوم يعني چي ؟ چرا اون جوانها زود پخته شدن و چرا هايي ديگر
  حاج آقا دعامون كن از خدا دور نشيم گول ظاهر دنيا رو نخوريم ، به ما كمك كن خدا را بهتر بشناسيم ،شهدا چطور عبادت ميكردن؟ شما ديديد ان شا ا…
  ببخشيد از پر حرفي و پراكنده گويي حقير
  قال امیر المومنین علیه السلام :
  من دعائه علیه السلام لمّا عزم علی لقا القوم بصفّین :
  اللّهم ربّ السّقف المرفوع … ان اظهرتنا علی عدونا فجنّبنا البغی و سدّدنا للحق و ان اظهرتهم علینا فارزقنا الشَّهاده و اعصمنا الفتنه.
  حضرت علی علیه السلام فرمود :
  خدایا، ای پروردگار آسمان برافراشته … اگر ما را بر دشمنان پیروز گرداندی، از ستم و تجاوز دورمان دار و بر حق استوارمان گردان و اگر دشمنان بر ما پیروز شدند، شهادت را روزیمان فرما و از فتنه بازمان دار.
  نهج البلاغه، خطبه171

  • دانشجوی مشروطی می‌گه:

   سلام خسین جان دل پردرد شمادرک می کنم ! نکات بسیار خوبی رامطرح کردید دقیقا” حرفهای زیادی در این خصوص بذهنم رسید اما بیان آن را به پس از اظهارات دوستان ودر مطلبی مستقل موکول می کنم ؛ از همه رفقاتقاضادارم درد دل خسین را بخوانند ونظر خود را بیان کنند ضمنا” از همه عزیزان عاجزانه تقاضادارم فرمایشات امروز حضرت آقادردانشگاه امام حسین (ع) را بادقت بخوانند یاعلی !!!

 • هادی جلقازلو می‌گه:

  من میدونم چرا !!!!!!!
  هر کار کردیم ، هر کی واسطه شد، هر چی التماس کردیم ، آخرش گفت نه که نه ، همینه که هست…
  البته این مشکل از قدیم بوده ، تازه دین پیامبرگسترده شده بود که از دنیا رفت بعدش کلی مشکلات ، تازه حکومت حضرت امیرالمومنین(ع)داشت قوی تر میشد که حضرت را هم خدا برد بعدش 2ماه حکومت امام حسن شد با اون وضعیت که معلوم بشه کیا پای حضرت بودن .میره جلوتر زمان امام رضا (ع)که تازه حضرت شکوه جلال پیدا میکرد یهو خدا ایشونم را از دنیا برد و یه نوجوان شد امام شیعیان….
  بعدش زمان انقلاب خودمون هم همین طور
  فک کنم مشکل از دینه که کمیت براش مهم نیست و فقط کیفیت ارزش داره.و یه مشکل مهم تر اینکه خدا از جو زدگی اصلن خوشش نمیاد و هر جا جو زدگی روی بده با یه امتحان سخت بعدش حال همه رو میگیره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • ابوالفضل مولایی می‌گه:

  سلام خدمت عزیز دل نیما دهه 70ی . عزیزم بجا نیاوردم. معرفی نمیکنی؟

 • نيما دهه ٧٠اي می‌گه:

  العاقلو بالاشاره
  ابوالفضل جان جاده قزوين شاه ني 

 • ابوالفضل مولایی می‌گه:

  حاج آقا چرا مطلب جدید نمیذاره؟

  • دانشجوی مشروطی می‌گه:

   سلام آقا ابوالفضل ! خوبید؟ دوستان بویین زهراخوبند؟ سلام برسونید ! راستش مدتی است که درگیر امتحانیم البته فکر کنم اکثر دوستان این مشکل رادارند! انشاالله بزودی فرصت کنیم می نویسیم التماس دعا !!!

 • قبادی می‌گه:

  سلام حاج آقا

  میلاد حضرت ابوالفضل ع و روز جانباز بر شما مبارک باشه. ان شاءالله همیشه ساندیس خور باشید و تو بهشت با ساندیس خورا محشور بشید.

  یا علی

 • ابوالفضل مولایی می‌گه:

  سلام حاج آقا . ممنون خوبیم. اسعدالله ایامکم
  ولادت حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز روبه شما تبریک عرض میکنیم

 • سرباز شیخ‌الاسلام! می‌گه:

  سلام‌علیکم
  حاج آقا میلاد باب الحوائج حضرت عباس و روز جانباز رو تبریک عرض میکنیم.

  • دانشجوی مشروطی می‌گه:

   سلام علیکم آقای دکترخیلی ممنون از لطف شما بنده هم متقابلا” میلاد عاشوراییان راتبریک عرض میکنم خیلی لطف کردید !!! خدمت خانواده محترم هم سلام ویژه برسونید!!!التماس دعا !

 • مرتضی(کربلایی) می‌گه:

  سلام حاجی ارادت…
  مطلبتون خوب بود ولی همت الان کیه تو دانشگاه(با احترام به شما و..؟

  مطلب شما همش نسبت به بچه هاست ولی … دلم پراست از بی خیالی آقایان به اصطلاح ….

  تغییرات تو دانشگاه رو بررسی کنید چقدر حساب شده اتاق فکرشون عمل می کنه ……………

  به نظرمن که بچه ها به نسبت علما خیلی جلوتر و اگر خواستید ریز مثال می زنم…

  حکایت ما اینه:ما صد نفر بوديم تنها، اونها سه نفر بودند همراه !

  • دانشجوی مشروطی می‌گه:

   سلام مرتضی جان ! ارادت ویژه داریم ! من درخدمتم از نقطه نظرات شما استفاده می کنیم انشاالله !!! التماس دعا !

 • ابراهیمی دینانی می‌گه:

  سلام حاج اقا با تاخیر زیاد میلاد عاشوراییان بر شما مبارک …بخصوص روز جانباز … انشالله خدا عمر بابرکت بده به شما و عاقبت به شهادت باشین انشالله… روز جانباز روزی که 4 سال دانشجوییم برام پر از خاطره بود … انشالله در سایه سار عنایت علمدار عمرتون با عزت

  • دانشجوی مشروطی می‌گه:

   سلام علیکم ! ممنون بنده هم ایام رو وبخصوص آغاز ولایت آقارو تبریک عرض می کنم انشاالله همه ماسرباز بابصیرتی برایش باشیم! التماس دعا !

 • ابوالفضل مولایی می‌گه:

  سلام . عرض خدا قوت . ان شاءالله خوبید؟ ما منتظریم …

 • محمدرضا آصف پور می‌گه:

  با سلام خدمت حاج آقا زارع(دانشجوی مشروط )☺
  این مطلب در طول مطلب قبلی شما بود و بسیار زیبا و پر محتوا
  ولی مشکل اینجاست که ما دیگر بستری برای حسن باقری شدن نداریم
  کسی میخواهیم که بستر پیشرفت جوانان در عرصه معنویت کار تلاش زندگی به سبک حسن باقری را آماده کند ….البته مقام معظم رهبری را داریم به لطف خدا
  ولی برخی مسئولین وقتی این بستر آماده شده توسط مقام معظم رهبری را میبیند سعی میکنند این بسار را جمع کنند و ذهن ها را درگیر مسائل دیگر کنند
  از شما خواهش میکنم ….
  که یک فرمول کاربردی را برایمان بگویید
  ومن الله التوفیق

ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.